Home » SoundTrack » Pied Piper EP.1-EP.16 (จบ) ซับไทย

Pied Piper EP.1-EP.16 (จบ) ซับไทย


Pied Piper

เรื่องย่อ เป็นเรื่องราวของตำรวจทีมเจรจาต่อรอง
ที่พยายามจะแก้ปัญหาโดยไม่ใช้กำลัง
ซึ่งตำรวจทีมเจรจาต่อรองจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่มีการพยายามฆ่าตัวตาย
สถานการณ์ที่มีการจับตัวประกัน สถานการณ์การที่มีผู้ก่อการร้าย
ระเบิดฆ่าตัวตาย เรื่องราวจะเป็นอย่างไร

Comments

comments

SHARE WITH FRIENDS:  
        
          

About